El racó del llibre ha estat innactiu duran uns anys per raons personals. Ja és hora de tornar a posar el blog en marxa. Ara però, no estarà adjunt al programa de ràdio, nomes a temes literàris. El bloc està ober a totes aquelles persones que vulguin promocionar un llibre només caldra posar-se en contacte amb el correu del blog.
dijous, 17 de novembre de 2011

La professió diu adéu a Josep Pernau

15.11.2011
 (...) Considerat un dels mestres de la professió del nostre país. Va ingressar a l'Escola Oficial de Periodisme de Barcelona el 1952, va ser cofundador del Grup Democràtic de Periodistes i va presidir, durant la transició, l'Associació de Premsa de Barcelona. Mentre va ser degà del Col•legi de Periodistes, entre els anys 1991 i 1997, va impulsar la redacció del Codi Deontològic. També va treballar en una bona part de les capçaleres barcelonines: Diari de Barcelona (que va dirigir), Tele/eXpres, Mundo Diario, el Correo Catalán i, sobretot, Periódico de Catalunya, on durant dues dècades va escriure una columna periòdica. (...) El 2004 va publicar 'Memòries. D'Arbeca a l'Opus Mei' (la Campana).Josep Pernau, a més, va publicar a la Campana 'Humor de combat' el 2007, on recollia centenars d’acudits sobre Hitler, la Unió Soviètica, Franco, Mussolini, Cuba i Fidel Castro, Pinochet i Xile, una colla de corruptes i sicaris de l’Amèrica del Sud i de l'Àfrica; i no solament els hi recollia, ans els hi contextualitzava històricament i socialment.