El racó del llibre ha estat innactiu duran uns anys per raons personals. Ja és hora de tornar a posar el blog en marxa. Ara però, no estarà adjunt al programa de ràdio, nomes a temes literàris. El bloc està ober a totes aquelles persones que vulguin promocionar un llibre només caldra posar-se en contacte amb el correu del blog.
dijous, 16 de setembre de 2010

Francesc Cabana i Vancells

Francesc Cabana i Vancells (Barcelona, 1934)
Advocat i especialista en temes econòmics. Llicenciat en Dret.
La seva activitat professional sempre s'ha centrat en el món econòmic. Ha treballant a la Borsa de Barcelona (1957-1959), a Banca Catalana (1959-1982), com a Consultor financer per compte del Banc Mundial per als països del Tercer Món (1984-1992), i com professor associat de la Universitat Internacional de Catalunya (1997-2005).

Ha dedicat una bona part de la seva activitat a investigar i escriure sobre el món i els protagonistes de l'economia catalana. Una vintena de llibres acrediten la seva dedicació permanent al tema: “La Banca a Catalunya”, “Bancs i banquers a Catalunya”, “Història del Banc de Barcelona”, “Banca Catalana. Diari personal”, “Fàbriques i Empresaris. Els protagonistes de la Revolució Industrial a Catalunya”, “Caixes i Bancs de Catalunya”, “Episodis de la burgesia catalana”, “37 anys de franquisme a Catalunya”, o els més recents “Madrid i el centralisme. Un fre a l’economia catalana”, “Els anys de l’estraperlo”, i “La saga dels cotoners catalans”, aquest darrer publicat l'any passat.

Col•laborador habitual del diari Avui, també ha estat coordinador i un dels redactors de la “Història Econòmica de la Catalunya Contemporània” , dirigida pel doctor Jordi Nadal.
El 1998 va rebre la Creu de Sant Jordi. També ha estat guardonat amb Premi “Estudis” dels IV Premis Bonaplata de Patrimoni Cultural, que atorga l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya i amb el primer Premi Joan Sardà i Dexeus, atorgat pel Col.legi d’Economistes de Catalunya.

És col•legiat d’honor del Col•legi de Periodistes de Catalunya (2003) i del Col•legi d’Economistes de Catalunya (2006).
http://www.jordipujol.cat/ca/persones/40